Najnowszy

Darmowe szkolenia dla organizacji charytatywnych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz ubiegać się o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak

Czytaj więcej...

Seminaria uczelniane – wyjazdy do Anglii

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Nasi wykładowcy realizują warsztaty i programy egzaminacyjne dla maturzystów relokujących się do Ameryki lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Dają szansę one na honorowaną przez władze uczelniane aplikacje do anglojęzycznej szkoły wyższej. W minionym roku szkolnym prowadziliśmy m.in. tu wymienione warsztaty: 

Definicja programów nr K72/UK:

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego Telekomunikacja zapewnia słuchaczom umiejętności i wiedzę niezbędną do uzyskania krajowego certyfikatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego Telekomunikacji i / lub zatrudnienia jako operatora telekomunikacyjnego 911. Treści kursu mogą obejmować między innymi zrozumienie standardowych federalnych, państwowych i lokalnych procedur operacyjnych dotyczących telekomunikacji; funkcje, terminologia i rodzaje urządzeń telekomunikacyjnych; awarie i umowy serwisowe; właściwe i prawidłowe procedury i techniki telefoniczne i dyspozytorskie; sytuacje awaryjne i procedury operacyjne; oraz procedury ratownictwa medycznego.

Formalna definicja programów nr D82/UK:

Seminaria seminaryjne są bardzo zróżnicowane, ale zazwyczaj oferują niewielkiej grupie rówieśniczej możliwość zbadania obszarów zainteresowania. Cele kursu mogą obejmować doskonalenie badań i umiejętności badawcze, umiejętności prezentacji, umiejętności interpersonalne, umiejętności związane z procesami grupowymi oraz umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Seminaria skierowane do juniorów i seniorów często zawierają część dotyczącą studiów i planowania kariery w college'u.

Charakterystyka kursów nr D45/UK:

Manufacturing-Comprehensive Kursy wprowadzają studentów w różne metody przetwarzania i przetwarzania materiałów. Techniki obróbki obejmują zazwyczaj odlewanie, formowanie, oddzielanie, składanie i wykańczanie. Programy mogą również obejmować przegląd technik zarządzania w planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu różnych segmentów procesu produkcyjnego, w tym projektowania, automatyzacji, inżynierii, produkcji i marketingu.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr H26/UK:

Kursy Drafting-Workplace Experience zapewniają doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z opracowywaniem. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Szkolenia te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Definicja kursów nr E63/USA:

Warsztaty budowy i eksploatacji turbin wiatrowych zapewniają swoim kursantom zrozumienie działania turbin wiatrowych i branży energetyki wiatrowej. Kurs ten umożliwia studentom zapoznanie się z przygotowaniem terenu i konstrukcją, specyfikacją elementów turbiny oraz programami produkcyjnymi, eksploatacyjnymi i konserwacyjnymi oraz pozyskiwaniem danych i ich oceną.

Formalna definicja programów nr C88/UK:

Szkolenia te dostarczają instrukcji dotyczących mechaniki określonego systemu lub warunków, takich jak skrzynie biegów, hamulce, paliwo, układ wydechowy lub układy elektryczne, zamiast dostarczać ogólne badania diagnostyki i naprawy mechaniki samochodowej.Tagi:
Losowy

Kursy dla dzieci – wyjazdy do Stanów

Nasz zespół prowadzi kursy i certyfikacje standaryzacyjne dla dzieci relokujących się wraz z rodzicami do Ameryki lub krajów Zjednoczonego Królestwa. Pozwalaja one na uznawaną przez instytucje edukacyjne relokację do tamtejszej szkoły. Jak dotychczas prowadziliśmy m.in. te kursy: Formalna definicja kursów nr H64/

Czytaj więcej...